Sierpień 2019


Dostarczanie i mocowanie okładzin z terakoty

Dostarczenie i mocowanie okładziny z terakoty o wymiarach 304 * 594 * 16 mm z modułami o odporności na uderzenia 300 * 600 (klasyfikacja wg P08-302) o odporności na wiatr na nadciśnienie / podciśnienie 7000/5500 Pa, zgodne z normą NF EN 539-2, nasiąkliwość między 3% - 5% zgodnie z EN ISO 10545-3 § 5.1.1, wytrzymałość na zginanie nie może przekraczać 1503 niutonów zgodnie z EN ISO 10545-4. Instalacja terakoty…

Przeczytaj więcej

Nowy wygląd starego budynku - szpital Quanzhou

Nowy wygląd starego budynku Oddział Pierwszego Szpitala Geriatrii w Quanzhou oficjalnie oddany do użytku „Uczucie, które przyjechało tutaj, aby zapewnić mi komfort i ciepło, a personel medyczny jest bardzo troskliwy…” 24 czerwca, Pierwszy Oddział Geriatrii w Quanzhou Szpital) został oficjalnie odsłonięty i oddany do użytku pierwszego dnia. Zhuang Ayi ze społeczności Jinhuai powiedział to w towarzystwie kochanka z…

Przeczytaj więcej